Mednarodni projekt  –  International project

 
STEM at school
 
STEM at school
 

Erasmus+ projekt  –  Erasmus+ project:

Razvijanje STEM* kompentenc učiteljev in učencev v osnovni šoli 

*v ang. kratica za znanost, tehnologijo, inženiring in matematiko

Teachers and pupils STEM competence development in elementary school

*STEM – Science, Technology, Engineering and Mathematics

 Logotip projekta  –  project logo:

 
STEM at school
 

 Vodilni partner in projektni partnerji  –  Lead partner and project partners:

Latvija
Latvia

Slovenija
Slovenia

Estonija
Estonia

Litva
Lithuania

Latvija
Latvia

 
 
STEM at school
 
 
 
 

Izberi jezik

Select language

 
 
O projektu

Živimo v svetu hitrega tempa in napredka – visoko tehnološki eri, v kateri morajo vse spretnosti, ki jih učimo pomagati našim otrokom, da lahko poiščejo svojo pot v življenju. Današnji otroci bodo morali biti sposobni delovati multifunkcijsko, biti bodo morali fleksibilni in pokazati zmožnost učinkovitega reševanja izzivov.

Naša vsakdanja življenja so močno prepletena z napredno tehnologijo in naš vsakdan je bolj ali manj povezan z znanostjo – STEM (v ang. kratica za znanost, tehnologijo, inženiring in matematiko). Kar pomeni, da je naša povezanost s STEM na dnevni ravni lahko preko pametnega telefona, nosljive elektronike, računalnika ali čisto vsakdanjih stvari, kot so televizija, pralni stroj, pomivalni stroj, avtomobil ali električno/indukcijsko kuhališče.

Živimo v vedno le bolj visoko tehnološkem svetu, vendar nam na drugi strani manjka strateških pristopov za spodbujanje pomembnih tehnoloških znanj v šolah. Dandanes se otroci ne odločajo za nadaljevanje študija na STEM področju in nato STEM kariero. Latvijske, Estonske, Slovenske in Litvanske osnovne šole se soočajo z velikim pomanjkanjem predmetov v učnih programih, ki bi otrokom ponudili vpogled v najsodobnejše tehnologije. Med iskanjem podatkov o vključenosti otrok v izvenšolske dejavnosti, ki spodbujajo STEM, se je izkazalo, da v Baltskih državah samo 4-6% učencev obiskuje izobraževalne programe, ki so povezani s tehnologijo/tehnološkim izdelovanjem (2013-2015). Številke so več kot kritično nizke.

Kritično nizka raven tehniško ali s tehnologijo povezanih predmetov v obveznih vsebinah osnovnih šol pa kaže še na večje razhajanjem med visoko-tehnološkim svetom, kjer je STEM kader nuja in realne situacije v šolstvu, kjer se STEM predmetov ne spodbuja preko praktičnega dela, preko poskusov ali raziskovalnega dela, kjer bi otroci imeli priložnost spoznati drugačen vidik STEM področja. 

Zato bo Erasmus projekt “Razvijanje STEM kompentenc učiteljev in učencev v osnovni šoli”, ki poteka med Latvijskim vodilnim partnerjem Social Innovation Centre in partnerji Zavodom VseUk (Slovenija), Põltsamaa Co-Educational Gymnasium (Estonija), Vilniaus Gedimino technikos universiteto inzinerijos licejus (Litva) in Ķekavas vidusskola (Latvija), spodbujal STEM v osnovnih šolah Baltskih držav. Glavni cilj projekta je spodbujanje STEM kompetenc, dvig znanja in zanimanja za zeleno tehnologijo, tehniško kreativnost in okolju prijazne izdelke in proizvodnjo. Tako želimo povečati dobre prakse in izobraževalne možnosti, kjer bodo vključeni učitelji, učenci, zainteresirana javnost in starši. Skozi pripravo materialov za praktično delo, ki ga bodo lahko uporabljali učitelji, in preko informiranja staršev o pomembnosti STEM za njihove otroke, upamo, da bomo povečali zavedanje o nujnosti STEM v formalnem in neformalnem izobraževanju.

 

Glavni cilji projekta:

– razvoj STEM kompetenc učiteljev na področju zelene tehnologije, tehniške kreativnosti in drugih znanstvenih predmetov za povečanje zanimanja otrok o zgoraj omenjenih področjih;
– povečati razumevanje družbe (staršev, mladinskih centrov, občin, neformalnih izobraževalnih skupin) o nujnosti STEM za učence 5-8 razreda OŠ, kot bodočih podjetnikov/znanstvenikov in tehnoloških izumiteljev. 

Načrtovanje izvajanje projekta: 2 leti; 1.12.2017 – 30.11.2019 

 


Vsebina publikacije je izključno odgovornost projektnega koordinatorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije ali Nacionalne komisije. 

Results

Teaching guidelines for the use of STEM in schools

GUIDELINES FOR THE USE OF STEM

Infographics

STEM infographics

1. začetni sestanek

Riga, Latvija, 4. december 2017

Uradni začetek projekta je bil 1. december 2017, vendar smo se na prvem uradnem sestanku srečali 4. decembra 2017, v Rigi, Latvija. Na prvem srečanju med vodilnim partnerjem in projektnimi partnerji smo vsi partnerji imeli možnost, da se predstavimo s svojimi delovanjem. Zanimivo je bilo poslušati, kaj vse projektni partnerji že počnejo, da spodbujajo STEM na njihovih osnovnih šolah in inštitucijah. Na sestanku je bil predstavljen potek dela za naslednji 2 leti. Upamo, da bo projekt dal dobre rezultate, saj so vsi projektni partnerji motivirani, da pričnejo z delom na projektu.

STEM at school
STEM at school
STEM at school

Mednarodni obisk

Ljubljana, Slovenija, 3. junij – 7. junij 2018 

Po 5 mesecih dela na projektu smo se projektni partnerji srečali v Ljubljani, kjer smo gostili naše projektne partnerje iz Baltskih držav. Predstavili smo jim nekaj dejavnosti, ki se v Sloveniji izvajajo za promocijo in spodbujanje naravoslovja in znanosti. 

Med obiskom smo se iz fizika, ki z razmišljanjem in uporabo svojega znanja odpira sef in odkrivanja učilnice na prostem, prelevili v inženirja elektrotehnike in nazadnje postali raziskovalci vesolja. Tam smo, kar preko uporabe navidezne resničnosti (VR) in mešane resničnosti (MR), potovali po vesolju in si planete ogledali čisto, čisto od blizu. In vse to samo v 3 dneh v sklopu Erasmus+ projekta “Razvijanje STEM kompentenc učiteljev in učencev v osnovni šoli”.

STEM at school
STEM at school
STEM at school

2. mednarodni sestanek

Põltsamaa, Estonija, 6. september 2018 

Med sestankom s projektnimi partnerji smo imeli možnost videti tudi osnovno šolo prihodnosti.

Zakaj se nam zdi to šola prihodnosti? Vstopili smo v estonsko osnovno šolo, kjer otroci rišejo s 3D pisali, upravljajo z droni, ki jih sestavijo sami, predmeta matematika pa kot samostojnega predmeta sploh ne poznajo. Imajo matematiko in računalništvo skupaj, kjer se otroci učijo matematiko skozi zabavno programiranje robotov. V šoli jim je na voljo tudi laboratorij, kjer izvajajo poskuse pri predmetih kemija in biologija. Pri vseh predmetih pa so jim na voljo tablični računalniki, ki jih priskrbi šola. 

Po videnem sploh ni dvoma v to, da je Estonija postala od lanskega leta naprej, po mednarodnem testu PISA, vodilna država na svetu v svetu izobraževanja in po več letih iz prvega mesta na lestvici izrinila Finsko. 

STEM at school
STEM at school
STEM at school
Top